Hopper avlet på Teglmosen samt hopper efter stutteriets hingste vil blive tilbudt rabat på bedækning!

Gældende for bedækninger Stutteri Teglmosens hingste:

* Bedækningsprisen består af 2 rater,

Ved bedækningspris på 7500kr betales i følgende rater:
– 1. rate 4.000 kr ved endt bedækning
– 2. rate 3.500 kr når hoppen konstateres drægtig (senest 2 mdr før forventet foling)

* Bedækningspris er incl. attest til    AMHA –  AMHR

* Ret til ombedækning hele sæsonnen. Ret til ombedækning af samme hoppe følgende sæson, hvis hoppen stadig ikke er drægtig.

Generelt:

* Vi forventer, at hoppen forinden er ormebehandlet og er fri for smitsomme sygdomme. Goldhopper skal have negativ svaberprøve.

* Hoppen og evt. føl opstaldes på ejers ansvar. Stutteriet kan ikke stilles til ansvar for uheld, sygdom, død eller tyveri, men har pligt til opsyn under opstaldning.

* Hoppeejer betaler evt. dyrlægebehandling under opstaldningen.

– Pris for opstaldning uden føl 10 kr pr. dag.
– Pris for opstaldning med føl 15 kr pr. dag.

* Alle disse forhold bliver der skrevet kontrakt på, som underskrives af både hoppeejer og hingsteholder inden bedækning.

Dette er et eksempel på vores bedækningskontrakt: